Screening NT

 Zpět na úvod

Screening NT kombinuje ultrazvukové vyšetrenie hrúbky šijového prejasnenia (NT = nuchal translucency) s vyšetrením z krvi matky. Kombinácia týchto dvoch metód umožňuje detekciu 75-80% detí s Downovým syndrómom.

Tradičný screening (tzv. triple test z krvi matky), na rozdiel od screeningu NT, dokáže zachytiť len 50-60% detí s Downovým syndrómom. Preto sa odporúča vyšetrenie screening NT.

 

Kedy by mal byť screening NT prevedený?

Test screening NT by mal byť prevedený medzi 11.-13. týždňom tehotenstva.

 

Ako rýchlo je možné zistiť výsledok screeningu NT?

S výnimkou piatkov oznamuje Centrum prenatálnej diagnostiky výsledky screeningu NT telefonicky už v deň prevedenia krvných testov. Výsledky screeningu NT sú k dispozícii taktiež na oficiálnych internetových stránkach Centra prenatálnej diagnostiky.

 

Aké sú výhody screeningu NT?

Vyšetrenie screening NT má vysokú spoľahlivosť a minimálne riziko.

Vyšetrenie screening NT umožňuje presné určenie veku plodu a stanovenie termínu pôrodu.

Vyšetrenie screening NT umožňuje diagnostikovať viacpočetné tehotenstvo.

Vyšetrenie screening NT umožňuje odhaliť závažnejšie malformácie plodu.

 

V čom spočíva vyšetrenie screening NT?

Vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) sa prevádza v 11.-13. týždni tehotenstva. Pomocou ultrazvukového prístroja kvalifikovaný lekár zmeria nahromadenie tekutiny v podkoží v oblasti krku plodu. Táto tekutina sa pri ultrazvukovom vyšetrení zobrazuje ako prejasnenie. Prítomnosť väčšieho množstva tekutiny v tejto oblasti je často spojená s prítomnosťou chromozomálnej aberácie, napríklad s Downovým syndrómom. Vyšetrenie screening NT sa prevádza väčšinou cez brušnú stenu matky.

 

V čom spočíva krvný test?

Biochemické vyšetrenie krvi matky spočíva vo vyšetrení dvoch látok (pAPP, HCG), ktoré sa tvoria v placente, a následne prestupujú do materskej krvi. V prípade tehotenstiev s Downovým syndrómom sú hodnoty týchto látok abnormálne

 

Výpočet rizika chromozomálnej aberácie plodu (Downovho syndrómu):

Pri výpočte sa kombinujú známe riziká, ktoré sú dané vekom matky, hrúbkou šijového prejasnenia a hladinou vyššie uvedených látok v krvi matky. Výsledkom je číslo, ktoré udáva riziko narodenia plodu s Downovým syndrómom.

 

Negatívny výsledok testu na Downov syndróm:

Ak je vypočítané riziko menšie než 1:300, je riziko narodenia plodu s Downovým syndrómom v tomto tehotenstve nízke. Avšak je dôležité uvedomiť si, že nízke riziko neznamená žiadne riziko. I v prípade negatívneho výsledku je vhodné absolvovať ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20. týždni tehotenstva, so zameraním na eventuálnu prítomnosť vrodených vývojových chýb plodu vrátane Downovho syndrómu.

 

Pozitívny výsledok testu na Downov syndróm:

V prípade, že je vypočítané riziko väčšie než 1:300, je vyššia i pravdepodobnosť narodenia plodu s Downovým syndrómom v tomto tehotenstve. To samozrejme ešte neznamená, že dieťa má Downov syndróm. Výsledok testu Vám vždy vysvetlíme. Pokiaľ si to budete želať, je možné Downov syndróm 100% vylúčiť pomocou genetického vyšetrenia plodu (odberom plodovej vody alebo choriových klkov).

 

Je vyšetrenie na odhalenie Downovho syndrómu hradené z prostriedkov zdravotného poistenia?

Uvedené vyšetrenia na odhalenie Downovho syndrómu plodu sú považované za nadštandardné a nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Poisťovňa hradí výlučne vyšetrenie v 16. týždni tehotenstva – tzv. triple test („trojitý test“).