Centrum prenatálnej diagnostiky - screening NT

 Centrum prenatálnej diagnostiky v Brně sa zaraďuje medzi strediská s najväčším záchytom Downovho syndrómu v Českej republike.

 

 Dobrá informovanosť je dôležitou súčasťou prenatálnej starostlivosti. Snahou Centra prenatálnej diagnostiky je čo najlepšia informovanosť rodičov o moderných diagnostických metódach (screening NT, 3D ultrazvuk, 4D ultrazvuk). Správne informovaní rodičia sa môžu správne rozhodnúť a zvoliť si najvhodnejší spôsob prenatálnej diagnostiky.

 

Centrum prenatálnej diagnostiky vďaka svojej dlhoročnej tradícii a odbornosti patrí medzi špičkové diagnostické zariadenia. Účinnou metódou, ktorá odhalí napríklad Downov syndróm, je screening NT.

 

Vyšetrenie screening NT

 

Ultrazvukový screening NT v Centre prenatálnej diagnostiky prevádzajú skúsení lekári s dlhoročnou praxou. Pri vyšetrení NT používajú metodiku King´s College Hospital London presnosť merania je pravidelne overovaná akreditačným tímom tohoto pracoviska. Pre vyšetrenie NT sú používané špičkové diagnostické ultrazvukové systémy Voluson E8, Voluson 730, ATL HDI 5000, všetky s vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou.

 

Krvné testy (screening NT) sa prevádzajú denne okrem štvrtka.

 

 

Objednajte sa na vyšetrenie screening NT

- telefonicky na čísle:  00420 542 221 740

- osobne na adrese: Veveří 39, Brno, 602 00, ČR